தூக்கமின்மையின் குறைபாடுகள்

Author - Mona Pachake

இருதய நோய்

சிறுநீரக நோய்

உயர் இரத்த அழுத்தம்

சர்க்கரை நோய்

பக்கவாதம்

உடல் பருமன்

மன அழுத்தம்.