உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க இந்த மூலிகை தண்ணீரை குடிக்கவும்

Author - Mona Pachake

வேம்பு

துளசி

அஸ்வகந்தா

திரிபலா

இஞ்சி

பூண்டு

மஞ்சள்

மேலும் அறிய