ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க காலையில் இதை குடிக்கவும்

Author - Mona Pachake

உலர் இஞ்சி தேநீர்

கோதுமை புல் சாறு

கருப்பு இஞ்சி தேநீர்

முருங்கை தூள் தேநீர்

இஞ்சி மஞ்சள் தேநீர்

மஞ்சள் டீ

அஜ்வைன் தண்ணீர்

மேலும் அறிய