எடை இழப்புக்கு உதவும் பானங்கள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

கிறீன் டீ

கொட்டைவடி நீர்.

கருப்பு தேநீர்.

தண்ணீர்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

இஞ்சி டீ

காய்கறி சாறு.