வெறும் வயிற்றில் குடிக்கக்கூடிய பானங்கள்

Author - Mona Pachake

மேத்தி விதை நீர்.

ஜீரா தண்ணீர்.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

பச்சை காய்கறி சாறு.

திரிபலா நீர்.

இலவங்கப்பட்டை நீர்.

எலுமிச்சை தண்ணீர்

மேலும் அறிய