காற்று மாசுபாட்டிலிருந்து நுரையீரலை சுத்தப்படுத்தும் பானங்கள்

Author - Mona Pachake

எலுமிச்சையுடன் பச்சை தேநீர்.

சூடான எலுமிச்சை நீர்

மஞ்சள் மற்றும் இஞ்சி தேநீர்.

வெள்ளரி மற்றும் புதினா உட்செலுத்தப்பட்ட நீர்.

அலோ வேரா சாறு.

பீட்ரூட் மற்றும் கேரட் சாறு.

சியா விதை பானம்.