உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும் பானங்கள்

மாதுளை சாறு.

கொட்டைவடி நீர்.

தேநீர்.

தக்காளி சாறு

ஆப்பிள் பீட்ரூட் மற்றும் கேரட்

பப்பாளி சாறு

ஹைபிட்கஸ் தேநீர்