பெருங்குடல் புற்றுநோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் மற்றும் அறிகுறிகள்

Author - Mona Pachake

மலக்குடல் இரத்தப்போக்கு

வயிற்று வலி

எடை இழப்பு

சோர்வு

வயிற்றுப்போக்கு

இரத்த சோகை

பலவீனம் மற்றும் சோர்வு

மேலும் அறிய