மலச்சிக்கலில் இருந்து விடுபட எளிதில் கிடைக்கும் உணவுகள்

முழு தானியங்கள்

ஓட்ஸ்

பெர்ரி

ஆப்பிள்கள்

ஆரஞ்சு

பேரிக்காய்

கேரட்

ப்ரோக்கோலி