இரவில் குறட்டை விடுவதை தவிர்க்க எளிய குறிப்புகள்

நீங்கள் அதிக எடையுடன் இருந்தால், எடை குறைக்கவும்.

பக்கவாட்டில் தூங்குங்கள்

உங்கள் படுக்கையின் தலையை உயர்த்தவும்.

நாசி நெரிசல் அல்லது அடைப்புக்கு சிகிச்சையளிக்கவும்.

மது மற்றும் மயக்க மருந்துகளை கட்டுப்படுத்தவும் அல்லது தவிர்க்கவும்.

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்

போதுமான அளவு உறங்கவும்