ஆஸ்துமாவை நிர்வகிக்க உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் தூண்டுதல்களை அறிந்து அவற்றைத் தவிர்க்கவும்.

உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரைத்தபடி உங்கள் ஆஸ்துமா மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் இன்ஹேலரை எவ்வாறு சரியாகப் பயன்படுத்துவது என்பதை அறிக.

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்.

கட்டுப்பாட்டுடன் இருங்கள், ஆஸ்துமா செயல் திட்டத்தைப் பெறுங்கள்.

வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படாதீர்கள்

உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமாக இருங்கள்.