இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த எளிதான வழிகள்

Oct 29, 2022

Mona Pachake

எடை இழக்கவும்

தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் உணவில் உப்பை (சோடியம்) குறைக்கவும்.

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்

நன்கு உறங்கவும்

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்.