ஆரோக்கியமான எலும்புகளுக்கு இவற்றை சாப்பிடுங்கள்

Oct 21, 2022

Mona Pachake

பால், பாலாடைக்கட்டி மற்றும் பிற பால் உணவுகள்.

பச்சை இலை காய்கறிகள்

சோயா பீன்ஸ்.

டோஃபு.

கொட்டைகள் மற்றும் உலர்ந்த பழங்கள்

மீன்