உடல் எடையை குறைக்க உதவும் உணவுப் பழக்கம்

Oct 06, 2022

Mona Pachake

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

மேலும் நடக்கவும்.

அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம்

புகைப்பதை நிறுத்தவும்.

தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதை குறைக்கவும்