சோர்வைப் போக்க பயனுள்ள வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்

Author - Mona Pachake

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

காபி உட்கொள்வதை கட்டுப்படுத்துங்கள்

ஆரோக்கியமான காலை உணவை உண்ணுங்கள்

உணவைத் தவிர்க்காதீர்கள்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உணவை அதிகமாக உண்ணாதீர்கள்

இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

மேலும் அறிய