குடலைக் குணப்படுத்த பயனுள்ள குறிப்புகள்

Jan 02, 2023

Mona Pachake

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும்.

நன்கு உறங்கவும்

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

ப்ரீபயாடிக் அல்லது புரோபயாடிக் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

உணவு சகிப்புத்தன்மையை சரிபார்க்கவும்.

உங்கள் உணவை மாற்றவும்.