இயற்கையாகவே வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க பயனுள்ள வழிகள்

Author - Mona Pachake

வழக்கமான நேரத்தில் சாப்பிடுங்கள்

போதுமான கலோரிகளை சாப்பிடுங்கள்

அதிக புரதம் சாப்பிடுங்கள்

கிரீன் டீ குடிக்கவும்

போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்

போதுமான அளவு உறங்கு

மேலும் அறிய