குளிர்காலத்தில் உங்கள் கண்களைப் பாதுகாக்க பயனுள்ள வழிகள்

Author - Mona Pachake

சூரிய பாதுகாப்பு பயன்படுத்தவும்

உங்கள் கண்களை ஈரமாக வைத்திருங்கள்

திரைகள் மற்றும் கவனம் செலுத்தும் வேலைகளில் இருந்து ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் கைகளை அடிக்கடி கழுவவும், உங்கள் கண்களைத் தொடுவதைத் தவிர்க்கவும்

அழகுசாதனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தும்போது கவனமாக இருங்கள்

உங்கள் காண்டாக்ட் லென்ஸ்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்

உங்களுக்கு தொடர்ந்து அறிகுறிகள் இருந்தால் கண் மருத்துவரைப் பார்க்கவும்

மேலும் அறிய