இந்த உணவுகள் மூலம் உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும்

Author - Mona Pachake

முழு தானியங்கள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

தயிர்

சியா விதைகள்

பாதாம்

குறைந்த சர்க்கரை பழங்கள்

மேலும் அறிய