சிறந்த தசை வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்.

கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி

தயிர்.

சூரை மீன் .

கொழுப்பு குறைந்த மாட்டிறைச்சி.

இறால்

சோயாபீன்ஸ்.

பன்னீர்

மேலும் அறிய