உங்கள் மூளை ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது

நீங்கள் நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்து இருப்பது

நீங்கள் துரித உணவுகளை உண்ணுவது மற்றும் சர்க்கரை பானங்களை குடிப்பது.

நீங்கள் தனியாக நிறைய நேரம் செலவிடுவது.

உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தை நீங்கள் கவனிக்காமல் இருப்பது

சரியான தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பது.

மனா அழுத்தத்துடன் இருப்பது

மேலும் அறிய