உடல் எடையை அதிகரிக்க அருமையான வழிகள்

Author - Mona Pachake

அடிக்கடி சாப்பிடுங்கள்

அதிக ஊட்டச்சத்துக்கள் கொண்ட உணவைத் தேர்ந்தெடுப்பது.

உங்கள் உணவில் நிறைய புரதம் சேர்க்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

தசையைப் பெறுவதற்கும் எடை அதிகரிப்பதற்கும் சிறந்த வழி கலோரிகள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவைத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.

ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் அதிக கலோரிகள் நிறைந்த உணவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்