ஷாம்பு போடும் பொழுது நினைவில் வைக்க வேண்டிய 5 டிப்ஸ்

ஒரு பராமரிப்பு வழக்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும். பெரும்பாலான மக்கள் வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது தலைமுடியைக் கழுவும்போது, ஷாம்பூ செய்வதற்கான சரியான வழி பற்றி பலருக்குத் தெரிவதில்லை.

டாக்டர் நூபூர் ஜெயின், ஸ்கின்ஜெஸ்டில் நிறுவனர் மற்றும் ஆலோசகர், தோல் மருத்துவர், பயனுள்ள ஷாம்பு செய்வதற்கான குறிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

ஷாம்பு உச்சந்தலையை சுத்தம் செய்ய மட்டுமே மற்றும் முடி இழைகளுக்கு அல்ல.

ஷாம்பூவை சிறிய அளவில் பயன்படுத்த வேண்டும், அது தண்ணீரில் நீர்த்தப்பட வேண்டும்.

ஷாம்பு பயன்படுத்தும் அளவு நபருக்கு நபர் மாறும்.

இதுவே சிறந்த ஷாம்பூ என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை.

ஈரமான முடியை டவலால் கட்டினால் உதிர்வு ஏற்படுகிறது.