வீட்டிலிருந்தே பிசிஓஎஸ்க்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம் ... யோகா  !!

பட்டாம்பூச்சி போஸ்

சுப்தா பதகோனாசனா

பரத்வாஜாசனம்

சக்கி சலனாசனா

ஷவாசனா

பத்ம சாதனா

சூரிய நமஸ்காரம்