புதிய அம்மாக்களுக்கான உடற்பயிற்சி குறிப்புகள்

முழுமையான சத்துள்ள உணவை உண்ணுங்கள்

உங்களால் சாத்தியமான இலக்குகளை அமைக்கவும்

எந்த உணவையும் தவிர்க்க வேண்டாம்

உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரைத்த பயிற்சிகளைச் செய்யுங்கள்

கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை மட்டும் தவிர்க்கவும்

நல்ல தூக்கம் மிக முக்கியம்