இரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்க உதவும் உணவு மற்றும் பானங்கள்

Feb 20, 2023

Mona Pachake

பீன்ஸ்

ஆப்பிள்கள்.

பாதாம்.

கீரை.

சியா விதைகள்.

அவுரிநெல்லிகள்.

ஓட்ஸ்.