மாதவிடாய் வலியின் போது இதை சாப்பிடாதீங்க.

பால் பொருட்கள்.

உப்பு நிறைந்த உணவுகள்.

இறைச்சி.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை.

வறுத்த மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு.

கொட்டைவடி நீர்.

ஆல்கஹால்.