குளிர்காலத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள் மற்றும் பானங்கள்

குளிர் உணவுகள்

பால் பொருட்கள்

சாலடுகள் மற்றும் மூல உணவு

இறைச்சி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

சாறுகள் மற்றும் பானங்கள்

குறைந்த கலோரி கொண்ட கொழுப்பு உணவுகள்

இனிப்புகள்