குளிர்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கான உணவுகள்

வெல்லம்.

சூப்கள்.

முட்டைகள்.

உருளைக்கிழங்கு.

ஜோவர்/ராகி/பஜ்ரா/மக்கா

ஆம்லா/ஆரஞ்சு/கிவி/கினோ.

கொட்டைகள்.