குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கான உணவுகள்

பால் பொருட்கள்

முட்டைகள்.

கோழி.

சோயாபீன்.

வாழை.

பச்சை காய்கறிகள்.

மீன்.