எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்

Off-white Banner

பால், பாலாடைக்கட்டி மற்றும் பிற பால் உணவுகள்.

Off-white Banner

பச்சை இலை காய்கறி

Off-white Banner

சோயா பீன்ஸ்.

Off-white Banner

டோஃபு.

Off-white Banner

உலர் பழங்கள்

Off-white Banner

ரொட்டி