ஆரோக்கியமான வயிற்றுக்கான உணவுகள்

தயிர்.

பெருஞ்சீரகம்.

சியா விதைகள்.

கொம்புச்சா.

பப்பாளி.

முழு தானியங்கள்.

ஆப்பிள்கள்.