தசை ஆரோக்கியத்திற்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்

முட்டைகள்.

சால்மன் மீன்.

கோழி

தயிர்.

சூரை மீன்

மாட்டிறைச்சி.

சோயாபீன்ஸ்.