வாய்வழி சுகாதாரத்திற்கான உணவுகள்

தயிர்

பச்சை காய்கறிகள்

ஆப்பிள்

கேரட்

செலரி

பாதாம்