கூர்மையான நினைவகத்திற்கான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கருப்பு சாக்லேட்.

பெர்ரி.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

முழு தானியங்கள்.

கொட்டைவடி நீர்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

முட்டைகள்.