வலுவான எலும்புகள் மற்றும் தசைகளுக்கான உணவுகள்

Nov 21, 2022

Mona Pachake

தயிர்

பால்

சால்மன் மற்றும் டுனா

கீரை

இறைச்சி

மீன்

முட்டை