வலுவான பற்கள் மற்றும் ஈறுகளுக்கான உணவுகள்

Feb 25, 2023

Mona Pachake

பால் பொருட்கள்

தண்ணீர்.

செலரி

கேரட்

ஆப்பிள்கள்

கொட்டைகள்.

இறைச்சி மற்றும் கொழுப்பு மீன்.