எடை இழப்புக்கு சிறந்த உணவுகள்...

அவகாடோ

முட்டைகள்

பீன்ஸ்

தயிர்

சால்மன்

பழம்

பாதாம்