உங்கள் நாய்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற உணவுகள்

மதுபானங்கள்.

ஆப்பிள் விதைகள்.

பாதாமி பழம்

வெண்ணெய் பழங்கள்.

மிட்டாய்

கொட்டைவடி நீர்