நீங்கள் மீண்டும் சூடுபடுத்தக் கூடாத உணவுப் பொருட்கள்

Author - Mona Pachake

அதிக அளவு நைட்ரேட் கொண்ட காய்கறிகள்.

அரிசி

உருளைக்கிழங்கு.

காளான்கள்.

கீரை

முட்டைகள்.

கோழி.

மேலும் அறிய