பண்டிகை காலங்களில் சாப்பிடும் குறிப்புகள்

நிறைய சர்க்கரை மற்றும் மைதா சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்

அதே எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்

உணவை தவிர்க்க வேண்டாம்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

அதிகப்படியான ஆல்கஹால் தவிர்க்கவும்

தினமும் உடற்பயிற்சி