கணைய அழற்சி இருந்தால் என்ன சாப்பிடக்கூடாது

முழு கொழுப்பு இறைச்சி

வறுத்த உணவுகள்

பொரியல் மற்றும் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்

மயோனீஸ்

வெண்ணெய்

முழு கொழுப்பு பால்

சர்க்கரைகள் சேர்க்கப்பட்ட பேஸ்ட்ரிகள் மற்றும் இனிப்புகள்

சர்க்கரைகள் சேர்க்கப்பட்ட பானங்கள்