நமது மனநிலையை பாதிக்கும் உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி

வறுத்த உணவு

அதிக காஃபின்

மிட்டாய், பேஸ்ட்ரிகள்

அதிக கொழுப்புள்ள பால் பொருட்கள்

சோடா

கெட்ச்அப்