எடை இழப்புக்கு உதவும் உணவுகள்

முழு முட்டைகள்.

கீரைகள்.

சால்மன் மீன்.

காய்கறிகள்.

கோழி இறைச்சிகள்.

உருளைக்கிழங்கு மற்றும் பிற வேர் காய்கறிகள்.

சூரை மீன்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.