உங்கள் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மோசமான உணவுகள்

செயற்கை இனிப்புகள்.

மதுபானங்கள்.

வறுத்த உணவுகள்

சிவப்பு இறைச்சி.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

சர்க்கரை குளிர்பானங்கள்.