ஆரோக்கியமான கல்லீரலுக்கு ஏற்ற உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைவடி நீர்.

தேநீர்.

திராட்சைப்பழம்.

அவுரிநெல்லிகள் மற்றும் குருதிநெல்லிகள்.

திராட்சை

பேரிக்காய்.

பீட்ரூட் சாறு.

மேலும் அறிய