உங்கள் கண்களுக்கு நல்ல உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கேப்சிகம்

சூரியகாந்தி விதைகள் மற்றும் கொட்டைகள்.

பச்சை காய்கறிகள்

சால்மன் மீன்.

இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு.

புரதத்திற்கான இறைச்சி மற்றும் முட்டை

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.