கோடையில் அஜீரணத்தை ஏற்படுத்தும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

சிட்ரஸ் பழங்கள்

காரமான உணவுகள்

கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்கள்

வறுத்த உணவுகள்

ஐஸ் குளிர் பானங்களை அதிகமாக உட்கொள்வது

அதிக சர்க்கரை உணவுகள்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்

மேலும் அறிய