உங்கள் நுரையீரலை இயற்கையாக சுத்தப்படுத்தும் உணவுகள்

மஞ்சள்.

இலை கீரைகள்.

செர்ரி பழங்கள்.

அவுரிநெல்லிகள்.

ஆலிவ்கள்.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

பீன்ஸ்.