யூரிக் அமில அளவைக் குறைக்கக்கூடிய உணவுகள்

Author - Mona Pachake

வாழை

செர்ரி

குறைந்த கொழுப்புடைய பால்

குறைந்த கொழுப்புடைய பால்

பருப்பு வகைகள் (கொட்டைகள்)

பச்சை தேயிலை தேநீர்

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

மேலும் அறிய